Label: Rehiyon sa Astrakhan

Sa teritoryo sa kabag-ohan

Sa teritoryo sa kabag-ohan

Kaniadtong Hulyo 9, sa rehiyon sa Astrakhan, sa lugar sa usa ka daghang kompanya nga nagtubo nga patatas nga LLC MAPS, usa ka Innovation Day nga "Potato Technologies" ang nahinabo. Ang kalihokan giorganisar sa ...

Panid 1 sa 3 1 2 3